Deventer in Vogelvlucht

Info


BeeldArchief Gilde Deventer


Stichting Gilde Deventer is een vrijwilligers­organisatie, voor iedereen die er plezier in heeft om zijn of haar ervaringen, kennis e.d. over te dragen aan anderen.De verschillende groepen hebben ieder hun eigen wijze van organisatie van hun werk en delen van kennis. 
Iedere groep heeft een coördinator die het reilen en zeilen in de gaten houdt. 
De coördinatoren vormen ook de link naar het bestuur. Stichting Gilde Deventer is opgericht in 1986, dus in 2021 vierden we ons 35-jarig jubileum!
De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. 
Iedereen die mee wil doen aan onze activiteiten is welkom, ongeacht zijn of haar leeftijd.


De Gildezaal is het kloppend hart van ons Gilde
In de Gildezaal geven we onze cursussen. Verder vergadert het bestuur daar, evenals onze werkgroepen. De Beeldgroep werkt er aan de beeldverzameling


Door middel van deze website willen wij onze beeldbank openbaar maken. Daarnaast kunt u tegen kostprijs de beschikking krijgen over het meeste fotomateriaal.


Wij stellen het op prijs als u materiaal aan ons beschikbaar wil stellen voor publicatie op onze website.

Email: beeldarchiefgildedeventer@gmail.com Telefonisch: 06 33058697 G.J. Kostverloren Coördinator


Waar te vinden Het adres:
Balderikstraat 2 A
7415 VL Deventer